Având în vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr.735/976/2021 cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.24 Ordinului MS nr.368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de preț, vă transmitem anexat, situația actualizata la luna noiembrie 2021 a contractelor Cost- Volum și Cost-Volum Rezultat incheiere între CNAS și DAPP/reprezentantii legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora, fiind actualizate costurile orientative medii/pacient (lei,cu TVA) pentru medicamentele DCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, ALEMTUZUMABUM și VELMANAZA ALFA.

 

       Totodată, vă aducem la cunoștintă faptul că:

 

-în luna septembrie 2021, a fost incheiat un act adițional la contractul cost-volum pentru medicamentul Atezolizumab (Tecentrig 1200mg) pentru linia I de tratament în NSCLC respectiv” în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatina este indicat pentru tratamentul de linia intâi al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC), fară celule scuamoase, metestazat, la pacienții adulți. La pacienții cu NSCLC ALK – pozitiv sau cu mutații EGFR, utilizarea Tecentriq în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicat numai după eșecul terapiilor țintite corespunzătoare”,