În baza contractului cost-volum nr.P10806/07.12.2020, încheiat între CNAS și deținatorul de autorizație de punere pe piață Roche Registration Gmbh Germania reprezentant legal de Roche România S.R.L., pentru medicamentul HEMLIBRA 30mg/ml și 150 mg/ml (DCI: EMICIZUMAB), urmare a includerii medicamentului EMICIZUMAB în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări  sociale de sănatate, aprobată prin HG nr.720/2008, republicată cu modificările și completările ulterioare și a aprobării protocolului terapeutic B02BX06 prin Ordinul MS/CNAS nr.1098/647/2021, pentru indicația ”tratamentul profilactic de rutină pentru prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sângerare la pacienții cu hemofilie A care prezintă inhibitor de factor VIII”,

vă aducem la cunoștiință beneficiile aduse pacienților care suferă de hemofilie A, susținute în mod gratuit de către deținătorul de autorizație de punere pe piață, conform prevederilor contractului cost-volum mai sus menționat:

  1. pacientul cu diagnostic de hemofilie A va putea beneficia, în baza recomandării medicului curant, de susținerea testărilor necesare pentru identificarea corectă și monitorizarea nivelului de FVIII și inhibitori de FVIII,

  2. pacientul aflat în tratament cu HEMLIBRA va putea beneficia, în baza recomandării medicului curant, de susținerea testărilor necesare pentru identificarea corectă și monitorizarea nivelului de  emicizumab;

  3. pacientul aflat în tratament cu HEMLIBRA va putea beneficia de servicii de asistență medicală și comunitară, inclusiv la domiciliu, destinate îmbunătățirii managementului bolii pacientului în vederea reintegrării acestuia în societate și a creșterii calității vieții, precum și a eficiantizării utilizării fondurilor publice (de ex. Transportul pacientului/reprezentantului acestuia în vederea asigurării medicației și a controalelor periodice, suport pentru administrarea corectă a medicației și evitarea risipei, alte servicii medicale sau sociale pentru creșterea complianței la tratament și evitarea apariției complicațiilor etc.).