În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 697 și 697 bis din data de 14.07.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.1098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secțiunea “informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1098/647/2021 respectiv un număr de 35 protocoale terapeutice.

Totodată, în PIAS se regăsesc schemele terapeutice noi aferente formularelor L034K, L040M și L044L pentru medicamentele (DCI) nou incluse condiționat în sublista C secțiunea C1 din HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv : Tofacitinib ( Xeljanz) (schema L034K – S13), Tofacitinib ( Xeljanz) (schema L040M –S18) și Apremilastum (Otezla) ( schema L044L- S20).

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.