COMUNICAT

 

Având în vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 , care a intrat in vigoare cu data de 01.07.2021,vă comunicăm că:

 

Începând cu data de 12.07.2021,  Recomandarea Medicală pentru Îngrijiri Medicale la Domiciliu va fi depusă în ORIGINAL de către asigurat/ reprezentantul acestuia,  la CASMB.

 

Prezentarea recomandării la casa de asigurări de sănătate se poate face de către asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului.

 

 Depunerea se  va face după următorul program:

 

Luni - Joi   08.30-16.30

   Vineri      08.30-14.00

 

 

 

 Pentru informații privind  documentele necesare pentru obtinerea vizei CASMB pe Recomandarea Medicală pentru Îngrijiri Medicale la Domiciliu accesați http://cas.cnas.ro/casmb/page/documente-necesare-avizarii-recomandarilor-de-ingrijiri-medicale-la-domiciliu.html