Derularea contractului cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum (Brilique 60 mg si Brilique 90 mg)

 

Prin contractul cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum ce se derulează pe perioada anilor 2020 – 2021, ca beneficiu adițional, deținătorul de autorizație de punere pe piață susține în continuare derularea unitară a programului suport pentru optimizarea derulării contractului cost volum pentru pacienții cu sindrom coronarian acut și stent, cu participarea CNAS,  a caselor de asigurări de sănătate județene, a Societății române de Cardiologie, a medicilor cardiologi, a Societății Naționale de Medicina Familiei și a medicilor de familie.

 

     Programul suport conține următoarele activități:

     1. Evenimente locale, desfășurate virtual sau fizic, organizate de AstraZeneca, în parteneriat cu casele de asigurări de sănătate, la care să participe medicii din specialitățile cardiologie, medicină internă și medicină de familie.

     2. Broșură pentru medicii prescriptori.

     3. Material educativ destinat pacienților.

     4. Proiect pilot privind implementarea în softul medicilor de familie, prin intermediul companilor care oferă soluții de soft, a unor mesaje de alertă la emiterea prescripțiilor medicale cu numărul 6, 9, respectiv 13 pentru Brilique comprimate 90mg, atât pentru asigurarea aderenței optime la tratament, cât și a reevaluării de către medicul cardiolog în a 12-a lună de tratament post-SCA pentru decizia de continuare a tratamentului cu Brilique 60mg la pacienții cu istoric de DM asociat cu implantarea unei proteze endo vasculare (stent) de cel puțin un an și risc crescut de apariție a unui eveniment sterotrombotic.

     5. Program suport pentru pacienți privind implementarea unor mesaje de alertă, atât pentru asigurarea aderenței optime la tratament, cât și a prezentării la medicul cardiolog în a 12-a lună de tratament post-SCA asociat cu implantarea unei proteze endovasculare, pentru reevaluare în vederea deciziei de continuare a tratamentului pentru maximizarea beneficiilor terapeutice.

 

     Pentru a asigura aderențe optime la tratament, în beneficul pacienților și a  respectării indicațiilor de prescriere conform protocolului terapeutic specific B01AC24 aprobat prin Ordinul MS/ CNAS nr. 564/ 499/ 2021, vă aducem la cunoștință ”Materialul informativ pentru medicii prescriptori”, care cuprinde în principal drepturile și obligațiile care decurg din contractul cost-volum privind modalitatea de prescriere, inițiere și continuare a tratamentului cu medicamentul Brilique, beneficiile pentru populația eligibilă și asigurarea aderenței optime a pacientului la tratamentul recomandat, pentru perioada recomandată, pentru fiecare doză

Materialul informativ pentru medicii prescriptori - descarcă pdf