Avand in vedere adresa CNAS cu nr. P170/11.01.2021 referitoare la contractul cost-volum-rezultat incheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru  terapia cu SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI)  destinat  tratamentului  hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) , tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără raspuns terapeutic

          Pentru o bună informare atât a medicilor curanți cât și a furnizorilor la care aceștia își desfășoară activitatea, pe site-ul CNAS (http://www.cnas.ro/page/furnizori-tratament-fara-interferon-vosevi-2.html)  a fost publicat la rubrica  Informații pentru Furnizori,  secțiunea Medicamente,  subsecțiunea Furnizori-Tratament fără Interferon VOSEVI 2020 următorul document:

        Fișa de evaluare rezultat medical – Vosevi  model  nou (08.01.2021_fisa de evaluare rezultat medical_Vosevi model nou.pdf)