În atenția medicilor prescriptori - Referitor la protocoale terapeutice

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 391 și nr. 391 bis din data de 26.04.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.2402/523/2024 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătore medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin  Hotararea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

  Pe site-ul CNAS în secțiunea „informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin actul normativ mai sus menționat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice – aprilie 2024”, respectiv un număr de 13 protocoale terapeutice actualizate.

 

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, pentru DCI ATEZOLIZUMABUM, în indicația ”Atezolizumabum în asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienții adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L11% și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică” ce face obiectul unui contract cost-volum, se poate prescrie și doza de 1200 mg la fiecare 21 de zile din ciclu de 28 de zile.

Având în vedere adresa Companiei Roche prin care aduce la cunoștință CNAS faptul că, în data de 04.03.2024 a depus la ANMDMR intenția de întrerupere permanentă a comercializării, începând cu data de 04.03.2025 a medicamentului Tecentriq 840mg, vă rugăm să luați în considerare adaptarea schemei terapeutice care să permită asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții eligibili.

 

Prin HG nr. 397/2024 publicată în Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 382 din data de 22.04.2024 începând cu data de 01.05.2024 sunt aplicabile următoarele modificări în ceea ce privește medicamentele aferente unor contracte cost-volum:

 

  1. Medicamentele corespunzătoare DCI Dabigatranum etexilatum (sublista B – cod boală 486), DCI Abirateronum (concentrația 250 mg) și DCI Vandentanibum (sublista C secțiunea C2 – PNS 3 – Programul național de oncologie) nu mai fac obiectul contractelor cost volum. Pe cale de consecință, prescripțiile medicale electronice de tip cost volum (EV) emise de medicii curanți cu aceste medicamente și neeliberate până la data de 30.04.2024, nu vor mai putea fi eliberate prin farmaciile comunitare, fiind necesară emiterea unor noi prescripții medicale elctronice (de tip E).
  2. Intră în vigoare un număr de 8 noi contracte cost volum aferente DCI Metreleptinum (G22), DCI Ciclosporinum (G26), DCI Apremilastum (G31C), DCI Upadacitinibum (G31D), DCI Mosunetuzumabum (PNS 3), DCI Ofatumumab și DCI Ozanimodum (PNS 4), DCI Oxihidroxid Sucroferic (PNS 10). Aceste medicamente vor putea fi prescrise după aprobarea protocoalelor terapeutice și a formularelor specifice, după caz.