Referitor la Programul național de tratament pentru boli rare – tratamentul bolnavilor cu atrofie musculară spinală cu medicamentul EVRYSDI corespunzător DCI-ului RISDIPLAMUM, vă precizăm mai jos obligațiile care revin părților implicate în derularea programului la fiecare nivel în parte, astfel:

 

Atribuțiile medicului curant din CENTRU - medicul din specialitatea neurologie pediatrică sau neurologie, după caz, din unitățile sanitare nominalizate în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 cu modificările și completările ulterioare și în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare CENTRE, are următoarele atribuții:

 

 

Atribuțiile medicului curant din teritoriu – medicul care ia în evidență pacientul la nivel teritorial, din specialitatea neurologie pediatrică, pediatrie sau neurologie , după caz, prescrie lunar tratamentul în baza scrisorii medicale eliberată de medicul din CENTRUL care are în evidență bolnavul.

 

Atribuțiile farmacistului

 

 

Obligațiile bolnavului/reprezentantului legal al bolnavului copil: