09.04.2024 - ANUNȚ -Calendarul de raportare a serviciilor medicale realizate în luna martie 2024 - (Anunț site CNAS - click aici )

 

Urmare a monitorizării activității de raportare a serviciilor medicale realizate în luna martie 2024, finalizată pentru domeniile care au avut configurată, până la aceasta dată, calendarele de raportare, vă anunțăm faptul că vor fi configurare în avans celelalte domenii de activitate, după cum urmează:

 

Ø    09.04.2024 – 15.04.2024 prescripții medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

Ø    11.04.2024 – 15.04.2024 programe naționale de sănătate (PNS)

Ø    11.04.2024 – 15.04.2024 dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu (DISP)

Ø    15.04.2024 – 18.04.2024 ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)

Ø    15.04.2024 – 18.04.2024 asistenţa de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

Ø    15.04.2024 – 18.04.2024 ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinic (PARA).