04.04.2024 - ANUNȚ PRIVIND SERVICIILE MEDICALE ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORII AFLAȚI ÎN CONTRACT CU CAS - ( click aici )

 

Conform Art.3 din Ordinul 457/02.04.2024 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS:

 

Pentru validarea activității desfășurate de furnizori în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 aprilie 2024 și până la data disponibilității tuturor componentelor PIAS în parametri normali de funcționare, pentru regula de validare “serviciul nu a fost semnat cu cardul”, se va emite un ordin distinct al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25 – 28 din HG nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Prin urmare, începând cu 01.04.2024 serviciile medicale se acordă cu obligativitatea raportării on-line în 3 zile lucrătoare, conform prevederilor legislative în vigoare.