Ref.: Contractul cost volum nr.P/11465/30.12.2021

 

Având în vedere prevederile:

 

Vă aducem la cunoștință beneficiile aduse pacienților pe aria terapeutică oncologie, susținute în mod gratuit de către deținătorul de autorizație de punere pe piață, pe perioada de 12 luni de valabilitatea a contractului cost-volum mai sus menționat (teste de diagnosticare și monitorizare cu semnificație prognostică) pentru medicamentele IMFINZI 50 mg/ml-120 mg și IMFIZI 50 mg/ml-500mg (DCI: DURVALUMABUM), respectiv susținerea de către compania ASTRAZENECA AB a

 

Observație: Testările paraclinice sunt recomandate doar de medicii curanți, pentru pacienții care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L01XC28.

Totodată, compania ASTRAZENECA AB susține derularea, cu sprijinul și participarea CNAS, a caselor județene, a coordonatorilor de program de oncoloie ai unităților sanitare cu paturi în care se derulează PNS curative – PNS oncologie cu medicamente cost volum, farmaciștilor din farmaciile cu circuit inchis aferente unitaților sanitare anterior precizate a unui program – suport pentru optimizarea derulării Contractului cost-volum Durvalumab pentru pacienții diagnosticați cu cancer bronhopulmonar.

 

Programul suport are în vedere:

-derularea de evenimente locale, desfașurate virtual su fizic,

-material suport evenimente

Astfel, în aplicarea celor mai sus menționate primele unități sanitare cu paturi în care se va implementa acest proiect pilot sunt:

 

 

Nr.crt.

Denumire instituție

Județ

1.

IOB

București

2

Spital Elias

București

3

Spital Municipal Oradea

Bihor

4

Spital Județean

Suceava

5

Spital Municipal Mangalia

Constanța