Rezultate - Contractare PNS 2022

 

 

Rezultate - Contractare 2022 -  Contractare PNS Unități sanitare cu paturi   - nu sunt furnizori respinși
Rezultate - Contractare 2022 -  Contractare PNS Dializă   - nu sunt furnizori respinși
Rezultate - Contractare 2022Contractare PNS Radioterapie nu sunt furnizori respinși
Rezultate - Contractare 2022 -  Contractare Farmacii PNS - nu sunt furnizori respinși

Rezultate - Contractare 2022 -  Contractare PNS Paraclinic

- Rezultate Contractare PNS Paraclinic PETCT - nu sunt furnizori respinși

- Rezultate Contractare PNS Paraclinic hemoglobina glicozilata  - nu sunt furnizori respinși

- Rezultate Contractare PNS Paraclinic testare genetica - nu sunt furnizori respinși