Rezultatele analizei contestațiilor formulate de către furnizorii de servicii medicale declarați respinși în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna martie 2022

Rezultate contestații - Contractare Martie 2022 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (Ambulatoriul de specialitatedescarcă listă rezultate contestații