Rezultatele analizei contestațiilor formulate de către furnizorii de servicii medicale declarați respinși în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna iulie 2021

 

Contestații - Contractare 2021 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (Ambulatoriul de specialitate) – rezultate analiză contestații
Contestații - Contractare 2021 - Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE (Paraclinic - laborator si anatomie patologica) – rezultate analiză contestații
Contestații - Contractare 2021 - Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ (Paraclinic - radiologie si imagistica) – rezultate analiză contestații
Contestații - Contractare 2021 - Ambulatoriu paraclinic - Radiologie  dentară (Medicina dentara - Radiografie) – rezultate analiză contestații
Contestații - Contractare 2021 - Ambulatoriu specialități clinice - Servicii Ecografii (Ambulatoriu de specialitate - ECOGRAFII) – rezultate analiză contestații
Contestații - Contractare 2021 - Asistență medicală primară (Medicina de familie) – rezultate analiză contestații