Furnizori care au fost declarați respinși, în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în aprilie 2018, pot formula contestații, care vor fi depuse în format electronic, pe pagina #PLATFORMA PENTRU TRANSMITEREA ELECTRONICA A CONTESTATIILOR#, exclusiv în data de 20.04.2018, de către reprezentanții legali ai furnizorilor. Contestațiile vor cuprinde cererea tip contestatie, al cărei model poate fi descarcat de la rubrica fisiere atașate și documentele justificative care o susțin.

 

Documentele transmise în format electronic vor fi asumate, fiecare în parte, prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor depuse.

Fișiere atașate

20180423_Rezultatul analizei contestatiilor ingrijiri medicale la domiciliu.pdf 20180419_Rezultatul analizei dosarelor depuse Ingrijiri la domiciliu 2018 .xlsx Cerere tip contestatie.doc