Furnizori de servicii medicale paraclinice (Servicii Ecografii – Ambulatoriu specialitati clinice) , care au fost declarați respinși, în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în aprilie 2018, pot formula contestații, care vor fi depuse în format electronic, pe pagina #PLATFORMA PENTRU TRANSMITEREA ELECTRONICA A CONTESTATIILOR#, exclusiv în data de 25.04.2018, de către reprezentanții legali ai furnizorilor. Contestațiile vor cuprinde cererea tip contestatie, al cărei model poate fi descarcat de la rubrica fisiere atașate și documentele justificative care o susțin.

Documentele transmise în format electronic vor fi asumate, fiecare în parte, prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor depuse.

Fișiere atașate

20180508_PUNCTAJE ECO CLINIC.xlsx 20180426_Rezultatele analizei contestatiilor ambulatoriul de specialitate ecografii.pdf 20180424_Rezultatele analizei dosarelor depuse Eco clinic.pdf Cerere tip contestatie.doc