Listele cu furnizori declarați respinși în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna Martie 2021

 

Furnizori care au fost declarați respinși, în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna martie 2022, pot formula contestații, care vor fi depuse în format electronic, în Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale  în data de 30.03.2022  (conform Calendarului de contractare Martie 2022)

Contestațiile vor cuprinde cererea tip contestație (descarcă cerere tip contestație) și documentele justificative care o susțin.

Pentru a transmite cerere tip contestație și documentele justificative, accesează Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale  - clik aici

 

 

Furnizori respinși - Contractare Martie 2022 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (Ambulatoriul de specialitatedescarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare Martie 2022 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE (Paraclinic - laborator si anatomie patologica)descarcă listă respinși