Listele cu furnizori declarați respinși în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

 

Furnizori care au fost declarați respinși, în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna iulie 2021, pot formula contestații, care vor fi depuse în format electronic, în Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale  în data de 22.07.2021 (conform Calendarului de contractare 2021).

Contestațiile vor cuprinde cererea tip contestație (descarcă cerere tip contestație) și documentele justificative care o susțin.

Pentru a transmite cererea tip contestație (cod platformă 00) și documentele justificative  - clik aici  - Se va selecta categoria de documente corespunzătoare domeniului de asistență medicală contractată

 

Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (Ambulatoriul de specilitate) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE (Paraclinic - laborator si anatomie patologica) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ (Paraclinic - radiologie si imagistica) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Ambulatoriu paraclinic - Radiologie  dentară (Medicina dentara - Radiografie) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Ambulatoriu specialități clinice - Servicii Ecografii (Ambulatoriu de specialitate - ECOGRAFII) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistență medicală dentară (Medicina dentara) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistență medicală medicină fizică și de reabilitare (Recuperare ambulatoriu) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Recuperare ambulatoriu - Servicii Ecografii (Recuperare ambulatoriu - ECOGRAFII) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Asistență medicală primară (Medicina de familie) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Centre de permanență – nu sunt furnizori respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Medicină Primară - Servicii Ecografii (Medicina de familie - ECOGRAFII) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Consultații de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat (Consultatii la domiciliu si transport sanitar)– nu sunt furnizori respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Convenții pentru bilete de trimitere (Ambulatoriu de specialitate - conventii BT)– nu sunt furnizori respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau funcționale în ambulatoriu (Dispozitive medicale)– nu sunt furnizori respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Îngrijiri medicale la domiciliu – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Îngrijiri paliative la domiciliu – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (Farmacii)– nu sunt furnizori respinși
Furnizori respinși - Contractare 2021 - Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (Spitale) – descarcă listă respinși