Lista furnizorilor de servicii medicale spitalicești admiși în contract începând cu 01.08.2019 - Vezi rubrica fișiere atașate

 

Toţi furnizorii au fost ADMIŞI

 

CALENDAR DE CONTRACTARE 2019 - clik aici

depunerea contestațiilor 24.07.2019

Comisia de contestații

Furnizori care au fost declarați respinși pot formula contestații care vor fi transmise în format electronic pe pagina Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale (https://www.casmb.ro/ATL_uploads_contractare.php) - clik aici  Categorie de documente - Contractare - Spitale

Contestațiile vor cuprinde obligatoriu Cererea tip contestatie 2019, al cărei model poate fi descărcat de la rubrica fişiere atașate și documentele justificative care o susţin

Fișiere atașate

20190726_Furnizori de servicii medicale spitalicesti admisi in contract incepand cu 01.08.2019.xls Cerere tip contestatie 2019.doc