Lista furnizorilor respinşi - vezi rubrica Fişiere ataşate

 

CALENDAR DE CONTRACTARE 2019 - clik aici

depunerea contestațiilor 24.07.2019

Comisia de contestații

Furnizori care au fost declarați respinși pot formula contestații care vor fi transmise în format electronic pe pagina Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale (https://www.casmb.ro/ATL_uploads_contractare.php) - clik aici  Categorie de documente - Contractare - Recuperare in ambulatoriu

Contestațiile vor cuprinde obligatoriu Cererea tip contestatie 2019, al cărei model poate fi descărcat de la rubrica fişiere atașate și documentele justificative care o susţin

Fișiere atașate

05.08.2019 Furnizori ADMISI-RECA 2019.xls 20190723_Lista Furnizori Respinsi - Recuperare in ambulatoriu.xls Cerere tip contestatie 2019.doc