Lista furnizori asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice ADMIȘI CONTRACTARE 2019  - vezi rubrica Fișiere atașate

 

Rezultatele analiză contestații - vezi rubrica Fișiere atașate

 

Lista furnizorilor respinşi - vezi rubrica Fişiere ataşate

 

CALENDAR DE CONTRACTARE 2019 - clik aici

afișarea rezultatelor analizei contestațiilor 26.07.2019

depunerea contestațiilor 24.07.2019

Comisia de contestații

Furnizori care au fost declarați respinși pot formula contestații care vor fi transmise în format electronic pe pagina Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale (https://www.casmb.ro/ATL_uploads_contractare.php) - clik aici  Categorie de documente - Contractare - Ambulatoriu de specialitate

Contestațiile vor cuprinde obligatoriu Cererea tip contestatie 2019, al cărei model poate fi descărcat de la rubrica fişiere atașate și documentele justificative care o susţin

Fișiere atașate

20190726_Furnizori asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati-clinice ADMISI.xls 20190726_Rezultate contestatii - ASISTENTA CLINICA IN AMBULATORIU.xls 20190723_Lista Furnizori Respinsi - ASISTENTA CLINICA IN AMBULATORIU.xls Cerere tip contestatie 2019.doc