Calendarul de contractare -  Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu