Fișiere atașate

AFECTIUNI CU PREZENTARE DIRECTA IN AMBULATORIU CLINIC 01.04.2018_ ANEXA_13 .pdf PACHET SERVICII AMBULATORIU SPECIALITATE SI CONDITII ACORDARE 01.04.2018_Anexa_7 .pdf SCRISOARE MEDICALA AMBULATORIU SPECIALITATE 01.04.2018 Anexa _43.pdf