În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Constanța

 

Având în vedere adresa CNAS nr. P 4264/25.05.2022 vă aducem la cunoștință următoarele:

 

 

 

Domeniul de asistență medicală

 

Calendar de raportare

Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

03.06.2022 – 20.06.2022

Unități sanitare cu paturi (SPT)

04.06.2022 – 30.06.2022

Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

02.06.2022 – 30.06.2022

Asistență de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

02.06.2022 – 30.06.2022

Îngrijiri medicale la domiciliu (HC)

02.06.2022 – 30.06.2022

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

05.06.2022 – 30.06.2022

Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat (AMB)

03.06.2022 – 30.06.2022

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

02.06.2022 – 30.06.2022

Asistență medicală primara (MF)

02.06.2022 – 20.06.2022

Programe naționale de sănătate (PNS)

04.06.2022 – 30.06.2022

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

02.06.2022 – 30.06.2022

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

05.06.2022 – 30.06.2022