Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Anexă personal Macheta pentru solicitarea de modificare a personalului care se aprobă prin act adițional 
2. Cerere tip act adițional pentru modificare program  
3. Cerere tip act adițional pentru introducere personal   
4. Instrucţiuni privind util./mod.completare bilet trimitere invest. paracl Instructiuni privind utilizarea/modul de completare a biletului de trimitere ptr. investigatii paraclinice
5. ANEXA_31_C._Recomandare_ID