Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Ordin_486_din_01.07.2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
  Anexa_1a-1i  
  Anexa_2a-2f  
  Anexa_2g  
  Anexa_2h-2k  
  Anexa_2l  
  Anexa_2m-2n  
  Anexa_3a-3i  
  Anexa  4a-4c  
  Anexa_5a-5b  
  Anexa_6a-6b  
  Anexa_7a-7b