Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Hotararea Guvernului nr.262/2010 pentru aprobarea

Aprilie 02, 2010 00:00

Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. COMUNICAT DE PRESA Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunata ca in sedinta de guvern din data de 31 martie a.c. a fost aprobata Hotararea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul siste ...

Vezi mai mult

Lista telefoanelor CNAS

Martie 01, 2010 00:00

Lista telefoanelor CNAS

Vezi mai mult

CNAS cauta solutii pentru eficientizarea consumului de medicamente si cresterea fondurilor alocate sectorului sanitar

Noiembrie 23, 2009 00:00

În urma analizarii situatiei asigurarii populatiei cu medicamente compensate si gratuite din ultimele luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a constatat ... În urma analizarii situatiei asigurarii populatiei cu medicamente compensate si gratuite din ultimele luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a constatat o crestere a consumului, ce a avut drept consecinta epuizarea prematura ...

Vezi mai mult

Referitor la afirmatiile Colegiului Medicilor din România...

Mai 12, 2009 00:00

Referitor la afirmatiile Colegiului Medicilor din România, conform carora Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este „nefunctional” si „blocat”, CNAS, ca institutie care administreaza acest sistem, face urmatoarele precizariReferitor la afirmatiile Colegiului Medicilor din România, conform carora Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este „nefunctional” si „blocat”, CNAS, c ...

Vezi mai mult

CNAS a luat măsurile necesare pentru aplicarea deciziei de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mici

Martie 01, 2009 00:00

Pentru aplicarea deciziei guvernamentale de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei/lună, CNAS a luat măsuri de tipărire şi distribuire la medicii de familie a unui nou formular de reţetă medicală Pentru aplicarea deciziei guvernamentale de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei/lună, CNAS a luat măsuri de t ...

Vezi mai mult

OBEZITATE SI INFERTILITATE

Octombrie 06, 2008 00:00

Medicamentele pentru tratamentul obezităţii şi infertilităţii sunt incluse în sublista B din cadrul Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI-uri) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii … Medicamentele pentru tratamentul obezităţii şi infertilităţii sunt incluse în sublista B din cadrul Listei cuprinzând denumirile comune internaţional ...

Vezi mai mult

Precizari privind lista antidiabeticelor orale

August 08, 2008 00:00

Referitor la unele aspecte semnalate de Colegiul Farmacistilor din România privind lista de medicamente compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate care a intrat în vigoare începând cu data de 15.07.2008, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate face urmatoarele precizari ...

Vezi mai mult

Referitor la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii realizate de persoanele….

Iulie 09, 2008 00:00

Referitor la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap şi de persoanele care realizează programe de calculator, ca urmare a modificării Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin O.u.G. nr. 93/2008, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate face următoarele precizări: Modificarea ...

Vezi mai mult