Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Medicamentele pentru tratamentul obezităţii şi infertilităţii sunt incluse în sublista B din cadrul Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI-uri) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii …
Medicamentele pentru tratamentul obezităţii şi infertilităţii sunt incluse în sublista B din cadrul Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI-uri) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală, cu şi fără contribuţie personală, aprobată prin HG nr. 720/2008, care a intrat în vigoare începând cu data 15 iulie 2008.
Asiguraţii beneficiază de medicamentele specifice tratamentului obezităţii şi infertilităţii, în regim de compensare de 50% din preţul de referinţa, la recomandarea medicului specialist endocrinolog sau a medicului specialist în diabet, tulburări de nutriţie şi metabolism. Tratamentul acestor afecţiuni este aprobat de comisiile de experţi care funcţionează la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor de includere în tratamentul specific în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.
Pentru obezitate, asiguraţii pot beneficia de terapia indusa de medicamentele din cadrul DCI-urilor SIBUTRAMINUM si ORLISTATUM. Aprobarea tratamentului cu aceste produse medicamentoase se face pe baza documentaţiei întocmite de medicul specialist curant in diabet, tulburări de nutriţie şi metabolism sau endocrinolog şi cuprinde informaţii referitoare la vârstă, indicele de masă corporală (ICM) topografia ţesutului adipos, existenţa unor complicaţii specifice obezităţii. Terapia specifică se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, al cărora indice de masă corporală depăşeşte 35 kg/mp, respectiv 40 kg/mp şi la care s-a dovedit eşecul terapiei standard şi/sau nu s-a observat o îmbunătăţire a parametrilor metabolici după 12 săptămâni de dietă şi activitate fizică. Până în prezent, comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a analizat documentaţia medicală a 17 pacienţi supraponderali şi a aprobat, în conformitate cu criteriilor stipulate de protocoalele terapeutice, tratamentul pentru 8 pacienţi.
În ceea ce priveşte tratamentul infertilităţii de cauză hormonală, acesta se adresează pacientelor în cazul absenţei contracepţiei după o perioada de 1 an de raporturi sexuale neprotejate şi cu anovulaţie dovedită prin valori ale FSH şi LH scăzute şi valori normale pentru prolactină şi TSH normale.
Tratamentul specific constă în efectuarea unei cure de trei luni cu Follitropinum alfa sau Follitropinum beta şi Lutropina alfa. Comisia de experţi de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a analizat până în prezent cele 6 dosare de iniţiere a terapiei pentru infertilitatea de cauză hormonală care au fost depuse la sediul CNAS şi a solicitat, pentru evaluarea corectă a pacientelor, completarea acestor dosare cu investigaţiile prevăzute în protocoalele terapeutice.