Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Adresa:

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București 

 

 

Mijloace de transport: 

Tramvaie: 40, 56; stația P-ța Hurmuzachi (fosta P-ța Muncii);

Autobuze: 104, 123; statia P-ța Hurmuzachi (fosta P-ța Muncii); 

Metrou: stația P-ța Muncii 

 

 

Programul de funcționare Registratura CNAS:

Luni -  Joi: 09.00 - 16.00

Vineri: 09.00 - 13.00

 

Lista contacte CNAS
       
  TELEFON DIRECT FAX E-mail
Tel VERDE - Suport tehnic CARD

0800 800 950

   
 
Relații cu Asigurații 0372 309.262
0372 309.182
0372.309.165  
Registratura generala 0372.309.129    
       
Cabinet Preşedinte CNAS 0372.309.270 0372.309.231 cabinet_presedinte@casan.ro
       
Cabinet  Vicepreşedinte CNAS 0372.309.273 0372.309.219 secretariatvp@casan.ro
       
Cabinet Director General CNAS 0372.309.274 0372.309.288 director.general@casan.ro
       
Medic sef 0372.309.233 0372.309.248 secretariat.medicsef@casan.ro
       
Directia Programe Curative 0372.309.211 0372.309.157 secretariat.medicsef@casan.ro
       
Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei şi Statistică 0372.309.195 0372.309.244

dgti@casan.ro

       
Direcţia Tehnologia Informatiei 0372.309.277 0372.309.244 info@casan.ro
       
Serviciul Evaluare, Statistică şi Control Managerial 0372.309.173 0372.309.244  
       
Direcţia Generală Monitorizare, Control şi Antifraudă 0372.309.281 0372.309.264 corp_control@casan.ro
       
Direcţia Control şi Monitorizare CAS 0372.309.281 0372.309.264 corp_control@casan.ro
       
Direcţia Control şi Monitorizare Furnizori 0372.309.281 0372.309.264 corp_control@casan.ro
       
Direcţia Antifraudă 0372.309.281 0372.309.264 corp_control@casan.ro
       
Direcţia Audit Public Intern 0372.309.223 0372.309.296 audit@casan.ro
       
Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 0372.309.232 0372.309.224 juridic@casan.ro
       
Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal 0372.309.240 0372.309.159 resumane@casan.ro
       
Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt 0372.309.236 0372.309.165 relpubl1@casan.ro
       
Punctul Naţional de Contact 0372.309.135 0372.309.283 pnc@casan.ro
       
Direcţia Generală Economică 0372.309.288 0372.309.162 polbug@casan.ro
       
Direcţia Buget 0372.309.288 0372.309.162 polbug@casan.ro
       
Direcţia Financiar Contabilitate 0372.309.228 0372.309.162 polbug@casan.ro
       
Biroul Achiziţii Publice 0372.309.269 0372.309.162 polbug@casan.ro
       
Direcţia Generală Relaţii Contractuale 0372.309.187 0372.309.247 norme_spit@casan.ro
       
Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare 0372.309.187 0372.309.247 norme_spit@casan.ro
       
Direcţia Acorduri Internaţionale 0372.309.261 0372.309.271 norme@casan.ro
       
Direcţia Farmaceutică, Dispozitive şi Clawback 0372.309.233 0372.309.248 secretariat.medicsef@casan.ro
       

 

Persoane contact - Card National - CJAS