Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Servicii medicale pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană

Mai 09, 2014 00:00

Titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului

Vezi mai mult

Pachet minimal

Mai 08, 2014 14:14

Pachetul minimal de servicii – în sistemul asigurarilor sociale de sanatate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție.

Vezi mai mult

Pachet de bază

Mai 08, 2014 14:13

Pachetul de servicii de bază se acordă asiguraților și cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul asigurații.

Vezi mai mult