Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară

Mai 08, 2014 00:00

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Vezi mai mult

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

Mai 08, 2014 00:00

Tipuri de servicii medicale incluse în pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie

Vezi mai mult

Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistența medicală spitalicească

Mai 08, 2014 00:00

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă și de zi și se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat

Vezi mai mult

Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

Mai 08, 2014 00:00

Servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat incluse în pachetul minimal

Vezi mai mult

Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară

Mai 08, 2014 00:00

Acte terapeutice incluse în pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară

Vezi mai mult