Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

 

Cod

Acte terapeutice

 

 

2.2.

Tratamentul de urgenţă al traumatismelor  dento-alveolare/dinte   

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic  

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie  

7.

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie 

10.*)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei   

 

*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.

12.

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo- mandibulare 

14.**)

Reparaţie proteză

**) Se acordă o dată pe an.  

14.1**)

Rebazare proteză  

**) Se acordă o dată pe an.  

22.***)

Reparaţie aparat ortodontic  

***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie  dento-facială.   

    NOTĂ:

    1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti/ medicii stomatologi, cu excepţia celor de la codul 22 din tabel

    2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4 din tabel

    3. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

    4. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate - radiografii dentare şi tratamentul prescris.