Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, adresată de un cetățean sau de o organizație legal constituită, în numele colectivului pe care îl reprezintă (cuprinzând obligatoriu datele de identificare ale petiționarului).

 

Modul de soluționare a petițiilor

Serviciul relații cu publicul și cooperare cu organizații neguvernamentale primește și soluționează petițiile adresate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (lucrări ce nu intră în competența de rezolvare a unui alt compartiment specializat).

Rezolvarea petiției poate fi efectuată numai în limitele competentelor conferite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, stabilite prin actele normative în vigoare (inclusiv Regulamentul de organizare și funcționare al instituției).

În situația în care un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa ori, după caz, cea de-a doua se va clasa, dacă răspunsul la prima a fost deja trimis petiționarului.

 

Termenele de soluționare a petițiilor

Termenul general de soluționare a petițiilor este de 30 de zile de la data înregistrării.

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității publice poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile.

În cazul în care petițiile se primesc de la o altă autoritate ori instituție publică, curge un nou termen de 30 de zile.

Petițiile care intră în competenta de soluționare a altor autorități ori instituții publice, se trimit acestora în termen de 5 zile de la înregistrare.

 

Trimite sugestiile tale online

Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi! Fie că sunteți persoane fizice sau persoane juridice, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră completând formularul dedicat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimite petiție electronică