Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.N.A.S. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 

 1. Prin poştă:

Sediul central al instituţiei se află în București

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, Cod Poștal: 030634

 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relpubl1@casan.ro 

Formular de adresare prin e-mail

 

3. Audiențe zilnic la Biroul Relații cu Asigurații, parter CNAS, în intervalul

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08:30 - 16:30

Miercuri: 08:30 - 18:30

 

4. Telefon: 0372.309.182, 0372.309.262
Fax: 0372.309.165

Tel-verde: 0800 800 950 

 

Persoane desemnate

D-na consilier superior Eugenia Gheorghe

D-l consilier superior  Adrian Manda

 

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): media@casan.ro

Telefon: 0372.309.262 

Persoana desemnată

D-na expert superior  Anda Fărcăşescu

D-l consilier superior Augustus Costache