Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se constituie si funcționează in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

 
Adrian GHEORGHE
Preşedinte
Declaratie de avere si declaratie de interese
Data numirii:  Decizia Primului Ministru nr. 69/21.01.2021
Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii

 

 
Adela COJAN
Vicepresedinte
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese

Data numirii: Decizia Primului Ministru nr. 427/18.11.2019

Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/26.01.2021

➡ Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii

        

 

 

  
Gheorghe Gabriel DOMŞA
Vicepresedinte
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese

Data numirii: - Decizia Primului Ministru nr. 316/20.05.2021;

     - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.17/25.05.2021

Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii

 

 
Emil MANOLACHE
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: - PV înregistrat la CNAS cu nr.4690/05.06.2019
➡ Forma de dialog social: Confederaţiile Patronale reprezentative la nivel naţional
 
 
Preda NEDELCU
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decizia Primului Ministru nr. 283/15.07.2020

Forma de dialog social: Guvernul Romaniei - Consiliul Naţional al Organizaţiilor

de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice     
 

 

 

Irina GHERGHE

Membru

Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decret Prezidențial nr.116/18.02.2021
Forma de dialog social: Preşedenţia Romaniei
 
Adrian DUMITRU
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decizia Primului Ministru nr. 319/31.08.2020
Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii
 

 

  
Anişoara ANCU
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decret Prezidenţial nr.669/02.06.2021
Forma de dialog social: Preşedenţia României

 

  
 
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii:
Forma de dialog social:Organizaţiile Sindicale reprezentative la nivel naţional