Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate supune dezbaterii publice:

 

 

Publicat in data de  18.12.2019

Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de  12.12.2019

Proiect de ordin privind prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019,

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de 29.11.2019

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru prorogarea unor termene

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, respectiv până la data de 8.12.2019.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de 31.10.2019

“Proiect de ordin  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensate, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă “.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de 16.10.2019

Calendarul întâlnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

 

Publicat in data de 14.10.2019

Proiect ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 -2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de 03.10.2019

Calendarul intalnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2020 - 2023.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat in data de 23.09.2019

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 - 2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat in data de 04.09.2019

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical si indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu actiune antivirala directa a diferitelor forme clinice de infectie cu VHC.

 

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Catrinela Popa- email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 02.07.2019

Minuta dezbaterii publice având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/cost-volum-rezultat.

Text integral → ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat in data de 21.06.2019

Anunt privind organizarea dezbaterii publice din 24.06.2019

Dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/co st-volum-rezultat.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până Ia data de 21.06.2019, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 21.06.2019, ora 12.00;

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 20.06.2019

Proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Modalitatea de colectarea recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 18.06.2019

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia.
 

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 10.06.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 05.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 78/14/2018 privind stabilirea conditiilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Laura Malinetescu– email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 04.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 14.03.2019

Proiect de ORDIN pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 07.03.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Nota de fundamentare.

 

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

 

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )