Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistența medicală spitalicească

Mai 09, 2014 00:00

Servicii incluse în pachetul de servicii medicale de bază pentru asistența medicală spitalicească și condiții pentru acordarea acestora

Vezi mai mult

Pachetul de servicii medicale de baza pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

Mai 09, 2014 00:00

Serviciile incluse în pachetul de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

Vezi mai mult

Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

Mai 09, 2014 00:00

Lista serviciilor medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

Vezi mai mult

Pachetul de servicii medicală de bază în asistenţa medicală de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi recuperare medicală în alte sanatorii și preventorii

Mai 09, 2014 00:00

Serviciile de reabilitare medicală şi recuperare sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secții sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult

Pachetul de bază pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Mai 09, 2014 00:00

Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare

Vezi mai mult

Pachet de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Mai 09, 2014 00:00

Dispozitivele medicale inlcuse în pachetul de bază, destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Vezi mai mult

Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară

Mai 08, 2014 00:00

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Vezi mai mult

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

Mai 08, 2014 00:00

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice

Vezi mai mult