Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

 _______________________________________________________

|Nr. |         Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu          |

|crt.|                                                               |

|____|_______________________________________________________________|

1.| Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie,  |

|    | puls, TA, diureză şi scaun*****)                              |

|____|_______________________________________________________________|

|    | *****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru|

|    | toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie,|

|    | puls, TA, diureză şi scaun                                    |

|____|_______________________________________________________________|

2.| Administrarea medicamentelor:                                 |

|____|_______________________________________________________________|

|    | 2.1. intramuscular*)                                          |

|____|_______________________________________________________________|

|    | 2.2. subcutanat*)                                             |

|____|_______________________________________________________________|

|    | 2.3. intradermic*)                                            |

|____|_______________________________________________________________|

|    | 2.4. oral                                                     |

|____|_______________________________________________________________|

|    | 2.5. pe mucoase                                               |

|____|_______________________________________________________________|

|    | *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine  |

|    | umană.                                                        |

|____|_______________________________________________________________|

3.| Administrarea medicamentelor intravenos, cu respectarea       |

|    | legislaţiei în vigoare*)                                      |

|____|_______________________________________________________________|

|    | *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine  |

|    | umană.                                                        |

|____|_______________________________________________________________|

4.| Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea    |

|    | medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)             |

|____|_______________________________________________________________|

|    | ***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi       |

|    | desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de   |

|    | îngrijiri medicale la domiciliu                               |

|____|_______________________________________________________________|

5.| Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu    |

|    | respectarea legislaţiei în vigoare*)                          |

|____|_______________________________________________________________|

|    | *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine  |

|    | umană.                                                        |

|____|_______________________________________________________________|

6.| Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi      |

|    | educarea asiguratului/aparţinătorilor                         |

|____|_______________________________________________________________|

7.| Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de           |

|    | deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului  |

|____|_______________________________________________________________|

8.| Clismă cu scop evacuator                                      |

|____|_______________________________________________________________|

9.| Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor                 |

|____|_______________________________________________________________|

| 10.| Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare  |

|    | ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare,    |

|    | masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de      |

|    | cauciuc şi a rulourilor                                       |

|____|_______________________________________________________________|

| 11.| Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: |

|    | posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie |

|____|_______________________________________________________________|

| 12.| Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea   |

|    | firelor                                                       |

|____|_______________________________________________________________|

| 13.| Îngrijirea escarelor multiple                                 |

|____|_______________________________________________________________|

| 14.| Îngrijirea stomelor                                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 15.| Îngrijirea fistulelor                                         |

|____|_______________________________________________________________|

| 16.| Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului         |

|____|_______________________________________________________________|

| 17.| Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului        |

|____|_______________________________________________________________|

| 18.| Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător  |

|    | pentru absorbţia urinei**)                                    |

|____|_______________________________________________________________|

|    | **) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, |

|    | minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.       |

|____|_______________________________________________________________|

| 19.| Ventilaţie noninvazivă****)                                   |

|____|_______________________________________________________________|

|    | ****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu  |

|    | atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al      |

|    | tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie    |

|    | poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al  |

|    | tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie    |

|    | poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în       |

|    | Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor    |

|    | respiratorii - Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu         |

|    | specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, a medicului     |

|    | specialist de medicină de urgenţă, care îşi desfăşoară        |

|    | activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri    |

|    | medicale la domiciliu                                         |

|____|_______________________________________________________________|

| 20.| Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter  |

|    | venos central sau periferic****)                              |

|____|_______________________________________________________________|

|    | ****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu            |

|    | specialitatea anestezie şi terapie intensivă care îşi         |

|    | desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de   |

|    | îngrijiri medicale la domiciliu                               |

|    | Serviciul nu include alimentele specifice.                    |

|____|_______________________________________________________________|

| 21.| Kinetoterapie individuală*****)                               |

|____|_______________________________________________________________|

|    | *****) Se efectuează doar de către kinetoterapeutul/          |

|    | Fiziokinetoterapeutul/profesorul de cultură fizică medicală,  |

|    | care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la        |

|    | furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu                 |

|____|_______________________________________________________________|

 

NOTA:

    Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31A la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018.

 

 

PACHET DE SERVICII DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

 _______________________________________________________

|Nr. |         Serviciul de îngrijire paliativă la domiciliu         |

|crt.|                                                               |

|____|_______________________________________________________________|

|  1.| Consultaţie, care poate cuprinde: Evaluare holistică şi examen|

|    | clinic pe aparate, Stabilirea diagnosticului paliativ de      |

|    | etapă, Susţinerea pacientului şi familiei pentru luarea       |

|    | deciziilor terapeutice şi de îngrijire, Prescrierea           |

|    | medicaţiei, Consilierea psiho-emoţională de bază a pacientului|

|    | şi familiei,                                                  |

|    | - se efectuează numai de către medic                          |

|____|_______________________________________________________________|

|  2.| Aplicarea de algoritmi/protocoale specifice de comunicare     |

|    | (Comunicarea prognosticului şi/sau diagnosticului, înlăturarea|

|    | blocajului în comunicare impus de familie)                    |

|    | - se efectuează numai de către medic                          |

|____|_______________________________________________________________|

|  3.| Elaborarea planului interdisciplinar de tratament şi îngrijire|

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

|  4.| Aplicarea scalelor specifice (ex: SAV, BPI modificat, ESAS    |

|    | modificat, MMSE, instrumente standardizate de evaluare a      |

|    | anxietăţii, depresiei, delirului etc.)                        |

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

|  5.| Evaluarea statusului funcţional şi a capacităţii de           |

|    | autoîngrijire pe baza scalelor specifice (ex: PPS, KARNOFSKY, |

|    | ECOG, Barthel)                                                |

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

|  6.| Activităţi de suport: Recomandarea de investigaţii clinice sau|

|    | pentru internare, concediu medical, certificat medical        |

|    | constatator al decesului,                                     |

|    | - se efectuează numai de către medic                          |

|____|_______________________________________________________________|

|  7.| Aplicarea şi monitorizarea tratamentului farmacologic pentru  |

|    | managementul simptomelor (fatigabilitate, dispnee, anorexie,  |

|    | greaţă, vărsături, constipaţie, insomnie, delir, anxietate,   |

|    | depresie etc.) şi/sau a durerii somatice/viscerale/           |

|    | neuropatice                                                   |

|    | - se efectuează de către medic şi asistentul medical          |

|____|_______________________________________________________________|

|  8.| Efectuarea de manevre diagnostice şi terapeutice (montare     |

|    | sondă urinară, paracenteză evacuatorie, debridarea escarelor) |

|    | - se efectuează numai de către medic                          |

|____|_______________________________________________________________|

|  9.| Recoltarea de produse biologice şi patologice                 |

|    | - se efectuează de către medic şi asistentul medical          |

|____|_______________________________________________________________|

| 10.| Monitorizarea pacientului pentru eficienţa intervenţiilor,    |

|    | Educarea pacientului şi familiei pentru aplicarea planului de |

|    | îngrijire                                                     |

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 11.| Educarea şi informarea pacientului pentru auto-îngrijire      |

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 12.| Îngrijire terminală                                           |

|    | - se efectuează de către medic, asistentul medical şi psiholog|

|____|_______________________________________________________________|

| 13.| Monitorizarea pacientului (funcţii vitale, vegetative),       |

|    | Îngrijirea escarelor/stomelor/tumorilor exulcerate/pansamente |

|    | - se efectuează de către medic şi asistentul medical          |

|____|_______________________________________________________________|

| 14.| Montarea şi îngrijirea sondei urinare                         |

|    | - se efectuează de către medic şi asistentul medical          |

|____|_______________________________________________________________|

| 15.| Montare dispozitiv subcutanat de administrare a medicaţiei    |

|    | - se efectuează de către medic şi asistentul medical          |

|____|_______________________________________________________________|

| 16.| Mobilizarea pacientului pentru profilaxia escarelor şi        |

|    | menţinerea autonomiei funcţionale pacientului                 |

|    | - se efectuează de asistentul medical şi kinetoterapeut       |

|____|_______________________________________________________________|

| 17.| Aplicarea de metode nefarmacologice de tratament al           |

|    | simptomelor                                                   |

|    | - se efectuează de către toţi membrii echipei                 |

|    | interdisciplinare                                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 18.| Evaluare psihologică specializată                             |

|    | - se efectuează de către psiholog                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 19.| Consiliere psihologică specializată a pacientului şi familiei |

|    | - se efectuează de către psiholog                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 20.| Psihoterapie individuală                                      |

|    | - se efectuează de către psiholog                             |

|____|_______________________________________________________________|

| 21.| Elaborarea planului de kinetoterapie cu reevaluare funcţională|

|    | periodică a pacientului                                       |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 22.| Kinetoterapie pediatrică (metoda Bobath, metoda Kabath, ADL)  |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 23.| Kinetoterapie respiratorie (managementul secreţiilor: tapotaj,|

|    | gimnastică respiratorie, posturare)                           |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 24.| Kinetoterapie profilactică                                    |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 25.| Aplicare benzi kinesiologice                                  |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|_______________________________________________________________|

| 26.| Kinetoterapie în boli oncologice şi boli asociate (exerciţii, |

|    | tehnici, manevre specifice, posturări)                        |

|    | - se efectuează de către kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/  |

|    | profesor de cultură fizică medicală                           |

|____|______________________________________________________________

 

NOTA:

    Serviciile de îngrijire paliative la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31B la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018.