Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicina fizica si de reabilitare medicală

Mai 08, 2014 00:00

Servicii medicale - consultații, serii de proceduri - în specialitatea clinică de reabilitare medicală

Vezi mai mult

Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară

Mai 08, 2014 00:00

Acte terapeutice incluse în pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară

Vezi mai mult

Pachetul de servicii medicale de baza în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Mai 08, 2014 00:00

Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară și explorări funcționale

Vezi mai mult