Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PACHETUL DE BAZĂ PENTRU MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ

ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU

 

Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.