Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Referitor la unele aspecte semnalate de Colegiul Farmacistilor din România privind lista de medicamente compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate care a intrat în vigoare începând cu data de 15.07.2008, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate face urmatoarele precizari:

Pacientul beneficiaza, conform actelor normative în vigoare de medicatie gratuita suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate la nivelul pretului de decontare pentru medicamente antidiabetice orale (ADO) acordate în cadrul Programului national de diabet zaharat.

În prezent, pretul de decontare pentru medicamentele acordate în cadrul programelor nationale de sanatate, este cel stabilit prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1361/28.07.2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 565/2008.

Având în vedere cele prezentate anterior, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu are atributii si ca atare nici responsabilitati în stabilirea preturilor de achizitie ale medicamentelor de catre farmacii.

În cursul lunii iulie, eliberarea medicamentelor prin farmaciile cu circuit deschis s-a facut atât pe baza listelelor de medicamente valabile pâna la data de 15.07.2008, cât si a celor implementate dupa data de 15.07.2008 în conformitate cu Hotarârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate. Conform precizarilor anterioare Casele de asigurari de sanatate au preluat de la farmaciile cu care se afla în relatii contractuale si au validat corespunzator celor doua perioade, documentele privind medicamentele care au fost eliberate pe ambele liste.

Acest lucru a determinat necesitatea ca la nivelul farmaciilor programele informatice ale acestora sa fie actualizate de firmele de soft cu care acestea au încheiate contracte, astfel încât nici o farmacie nu mai putea utiliza în mod legal dupa data de 15.07.2008 alta lista de medicamente decât cea în vigoare la aceasta data. Nerespectarea acestor prevederi ar fi putut genera disfunctionalitati la nivelul furnizorilor de medicamente. CNAS a intervenit cu promptitudine la toate sesizarile semnalate pentru rezolvarea acestora si pentru eliberarea fluenta a tratamentelor asiguratilor.