Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Referitor la afirmatiile Colegiului Medicilor din România, conform carora Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este „nefunctional” si „blocat”, CNAS, ca institutie care administreaza acest sistem, face urmatoarele precizari

Referitor la afirmatiile Colegiului Medicilor din România, conform carora Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este „nefunctional” si „blocat”, CNAS, ca institutie care administreaza acest sistem, face urmatoarele precizari:
1. SIUI este functional înca din luna noiembrie a anului trecut, iar raportarile facute deja în acest sistem au demonstrat acest lucru;
2. În ceea ce priveste actualizarea programelor informatice de raportare, în conformitate cu normele de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, acestea sunt operate. Întârzierea de câteva zile în efectuarea actualizarii a fost cauzata de unele diferente de pozitie între CNAS si integratorul Hewlett-Packard, diferente care au fost solutionate, dar care au necesitat un timp pentru punerea de acord a celor doua parti.
3. Un alt motiv al întârzierii este întreruperea unor cabluri care asigura legatura informatica a CNAS cu casele judetene de asigurari de sanatate, din cauza unor lucrari efectuate în afara ariei de competenta a institutiei noastre.
4. În prezent, medicii din judetele mentionate în comunicatul CMR din 10 mai 2009 pot face raportarile în SIUI si se depun toate eforturile ca acestia sa-si încaseze veniturile la timp.

CNAS este nedumerita de tirul de critici împotriva SIUI lansat de un organism profesional cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat din România, în conditiile în care acest sistem reprezinta un urias pas înainte în eliminarea celor 42 de sisteme judetene diferite de raportare anterioare si a birocratiei din sistemul sanitar. Unii furnizori de servicii medicale au manifestat reticenta fata de SIUI, în conditiile în care acesta a permis deja depistarea si eliminarea mai multor categorii de nereguli, cum ar fi raportarea de servicii medicale „efectuate” unor persoane decedate sau decontarea dubla de servicii în judete diferite, având ca efect cresterea gradului de corectitudine si disciplina în sistemul sanitar. Totodata, multiplele evaluari necesare bunei administrari si functionari a sistemului sanitar pot fi astazi efectuate în decursul câtorva ore, fata de câteva saptamâni în trecut. Nu în ultimul rând, functionarea SIUI este o pre-conditie esentiala pentru introducerea cardului national de asigurat si a fisei medicale electronice unice a pacientului. Fiind vorba de un sistem informatic de o complexitate fara precedent în tara noastra, care cuprinde în bazele de date practic întreaga populatie a tarii, este inevitabil ca pe parcursul primelor luni de functionare sa se constate necesitatea unor corectii si ajustari, dar aceasta nu înseamna ca sistemul este „blocat” sau „nefunctional”.