Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Contract Cadru 2008

Aprilie 03, 2008 00:00

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008 Nota: Pentru propuneri, sugestii si nelamuriri va puteti adresa in scris prin e-mail: contractare@casan.ro persoana de contact fiind D-na Valentina Diaconu

Vezi mai mult

Ordinul Ministrului Sanatatii Publice si al Presedintelui C.N.A.S. Nr. 522/236/2008

Martie 31, 2008 00:00

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008

Vezi mai mult

Analiza consumului de medicamente pe anul 2007

Februarie 18, 2008 00:00

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a elaborat o situatie privind consumul de medicamente cu si fara contributie personala de care au beneficiat asiguratii in decursul anului 2007.

Vezi mai mult

Informatii privind eliberarea formularului E112 - Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitate

Noiembrie 26, 2007 00:00

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament in statele membre ale Uniunii Europene.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament in statele membre ale Uniunii Europ ...

Vezi mai mult

Precizari privind FORMULARUL E 112

Noiembrie 14, 2007 00:00

Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala-maternitate.Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului Eur ...

Vezi mai mult

Taloanele pentru analize care nu ajung la destinatari vor fi transmise caselor de asigurari de sanatate

August 29, 2007 00:00

In spiritul unei informari obiective si asigurarii unei desfasurari fara sincope a Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei, Casele de asigurari de sanatate raspund în mod direct de buna derulare a acestuia si vor întreprinde urmatoarele actiuni: 1. vor asigura pãstrarea ºi depozitarea plicurilor cu taloanele returnate (pentru persoanele care nu au fost gãsit ...

Vezi mai mult

Casele de asigurari de sanatate vor reincepe eliberarea cardurilor europene de asigurari de sanatate

August 15, 2007 00:00

Casele de Asigurari de Sanatate vor reincepe luni, 20.08.2007, tiparirea si distribuirea noilor carduri europene de asigurari sociale de sanatate. Acestea au in plus, fata de cele vechi, trei elemente de verificare si securitate (microtext, inscriptionat site-ul www.ceass.ro prin care se poate verifica validitatea cardului si sigla CNAS in cerneala UV). Emiterea noilor carduri nu anuleaza vala ...

Vezi mai mult

Situatia contractelor pentru derularea Programului national

Iulie 04, 2007 00:00

Situatia contractelor pentru derularea Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei la data de 04.07.2007

Vezi mai mult