Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pentru aplicarea deciziei guvernamentale de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei/lună, CNAS a luat măsuri de tipărire şi distribuire la medicii de familie a unui nou formular de reţetă medicală
Pentru aplicarea deciziei guvernamentale de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei/lună, CNAS a luat măsuri de tipărire şi distribuire la medicii de familie a unui nou formular de reţetă medicală. Noul formular are inclusă o rubrică în plus la categoriile de asiguraţi „0 – 600 lei”, astfel încât să se poată marca faptul că reţeta este eliberată pentru un pensionar cu venit mic. Pentru a permite epuizarea stocurilor din vechile formulare aflate încă la medicii prescriptori, până la 30 iunie 2009 se vor putea face prescripţii pe ambele tipuri de formulare. Astfel, în acest interval de patru luni, prescripţiile pentru pensionarii cu venituri mici se vor face numai pe noile formulare de reţetă, iar prescripţiile pentru celelalte categorii de asiguraţi fie pe vechile formulare, fie pe cele noi. După 30 iunie, reţetele medicale nu vor mai putea fi prescrise decât pe noile formulare.

În cazul în care unui pacient i se prescriu medicamente din cadrul sublistei B în regim de compensare 90% din preţul de referinţă, acestea vor fi trecute pe un formular distinct. Astfel, daca un pensionar cu venituri mici mai are nevoie totodată şi de medicamente dintr-o altă sublistă va primi două reţete separate. Motivul principal pentru care este necesară această separare a prescripţiilor acordate pensionarilor cu venituri mici are legătură cu procedurile de decontare a medicamentelor către farmacii, având în vedere că există două surse distincte de finanţare a compensării de 90% - Ministerul Sănătăţii (40%) şi CNAS (50%).

Precizăm că prescrierea de medicamente compensate 90% pentru pensionarii cu venituri mici se va face numai de către medicii de familie, în limita unei singure reţete pe lună, în valoare de maximum 300 lei. Pentru stabilirea dreptului de a beneficia de aceste medicamente, pensionarul se va prezenta la cabinetul medicului de familie cu ultimul talon de pensie, cu actul de identitate şi cu o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are doar venit din pensie, sub 600 lei/lună. Medicul va consemna în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere. În acest mod se va evita ca pacientul să fie nevoit să-şi dovedească în fiecare lună calitatea de pensionar cu venit mic.

Atragem atenţia că prezenţa în formularul de reţetă medicală doar a şapte poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului la medicaţie. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul necesită mai mult de şapte medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

CNAS a luat totodată măsuri de efectuare a modificărilor necesare programelor informatice ale farmaciilor, pentru noul tip de compensare a medicamentelor. Astfel, farmaciile care folosesc softul pus la dispoziţie de CNAS pot deja descărca de pe site-urile caselor de asigurări de sănătate actualizarea acestui program informatic. Pentru farmaciile care folosesc softurile altor furnizori de programe informatice, s-au transmis către aceşti furnizori datele necesare actualizării programelor respective.