Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În urma analizarii situatiei asigurarii populatiei cu medicamente compensate si gratuite din ultimele luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a constatat ...În urma analizarii situatiei asigurarii populatiei cu medicamente compensate si gratuite din ultimele luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a constatat o crestere a consumului, ce a avut drept consecinta epuizarea prematura a fondurilor alocate în acest sens pentru întregul an 2009. Astfel, pentru asigurarea continuitatii accesului populatiei la medicamente, sumele alocate initial, care au fost la un nivel superior celor de anul trecut, au fost suplimentate recent cu credite de angajament în valoare totala de 2,08 miliarde lei.
Eliminarea plafoanelor de la farmacii în urma cu un an, masura care a sporit accesul pacientilor la tratamentele necesare, a dus însa si la cresterea costurilor cu medicamentele, consumându-se în acest fel bugetul alocat anului 2009 în primele 3 trimestre ale acestui an. Dat find contextul economic actual, masura identificata pentru asigurarea continuitatii accesului pacientilor la medicamente a fost suplimentarea fondurilor de care dispune sistemul asigurarilor sociale de sanatate, prin credite de angajament, astfel încât facturile corespunzatoare medicamentelor eliberate peste bugetul initial sa poata fi înregistrate si introduse la plata.
În continuare, CNAS încearca sa identifice cele mai bune solutii pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor si solicita tuturor partilor implicate sa depuna toate eforturile pentru depasirea situatiei actuale dificile, astfel încat sa nu fie pusa în pericol viata si sanatatea oamenilor.
În acelasi timp, ca principal finantator al sistemului sanitar, cunoscând faptul ca pentru sanatatea populatiei tarii sunt necesare sume mai mari decât cele care se colecteaza la ora actuala, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate actioneaza prin toate pârghiile legale pentru adoptarea de noi solutii care sa duc la cresterea fondurilor alocate acestui sector.