Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Declaraţiile privind obligaţiile de constituire şi plată a contribuţiilor la FNUASS, datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă,

August 27, 2010 00:00

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate informează persoanele interesate că Declaraţiile privind obligaţiile de constituire şi plată a contribuţiilor la FNUASS, datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, se depun anual NUMAI la casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv la CAS a Municipiului Bu ...

Vezi mai mult

Comunicat de presa

Iunie 29, 2010 00:00

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă persoanele interesate că în Monitorul Oficial nr. 429 din 25 iunie 2010 a fost publicat Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelul Casei Naţională de Asigurări de Sănătate nr. 928/591 din 15 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul c ...

Vezi mai mult

Comunicat de presă

Iunie 15, 2010 00:00

Vezi mai mult

DEZBATERE PUBLICĂ

Iunie 15, 2010 00:00

  Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează vineri, 18 iunie, ora 10:00, dezbatere publică cu tema „Modificarea prețului de referință al medicamentelor cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu". Pentru eficiența dezbaterii și menținerea unui climat civilizat, sugerăm organizatiilor, firmelor și asiguraților interesați să part ...

Vezi mai mult

Comunicat de presa

Iunie 09, 2010 00:00

Controalele efectuate de structurile de specialitate ale caselor de sanatate au fost dispuse de presedintele CNAS ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 36/2010, act normativ care a modificat si completat O.U.G. nr. 158/2005 dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010 si a Normelor de aplicare a respectivei hotarari, publicate in Monitorul ...

Vezi mai mult