Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate informează persoanele interesate că Declaraţiile privind obligaţiile de constituire şi plată a contribuţiilor la FNUASS, datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, se depun anual NUMAI la casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv la CAS a Municipiului Bucureşti, CAS AOPSNAJ, CAS MTCT, până la primul termen de plată, pentru anul fiscal în curs.

Datele de contact ale tuturor caselor de asigurări de sănătate sunt disponibile pe pagina web a CNAS: http://www.cnas.ro/cjas/Contacte .