Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă persoanele interesate că în Monitorul Oficial nr. 429 din 25 iunie 2010 a fost publicat Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelul Casei Naţională de Asigurări de Sănătate nr. 928/591 din 15 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 363^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate.

Totodată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă sau comercializare a medicamentelor în România, că în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului sus menţionat, pentru transmiterea în format electronic, a fost deschis următorul cont de mail:

clawback@casan.ro

Contul de mail, urmează a fi utilizat, în vederea transmiterii în format electronic a declaraţiilor trimestriale, conform legii.
Pentru conformitate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, solicită deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă sau comercializare a medicamentelor în România, să transmită declaraţia numai în formatul prevazut de Ordinul nr. 928/591/2010, Anexa nr. 2a şi Anexa nr. 2b, cu completarea corespunzătoare a tuturor rubricilor.

 

Fișiere atașate

post-97.pdf