Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate.


COMUNICAT DE PRESA
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunata ca in sedinta de guvern din data de 31 martie
a.c. a fost aprobata Hotararea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului - cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Pentru punerea in aplicare a acesteia, CNAS a convocat astăzi o intalnire de lucru la care au
fost invitati sa participe Presedintii - Directori Generali ai Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate.
Temele puse in discutie vizeaza initierea procesului de contractare pentru serviciile medicale in
anul 2010, proces care va avea loc pe intreg parcursul lunii aprilie, precum si modalitatile unitare de
lucru.
Pentru asigurarea continuitatii in acordarea asistentei de specialitate pe durata desfasurarii
procesului de contractare, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale incheie
acte aditionale cu casele de asigurări de sanatate.
Biroul de presa
 

Fișiere atașate

post-110.pdf