Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Referitor la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap şi de persoanele care realizează programe de calculator, ca urmare a modificării Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin O.u.G. nr. 93/2008, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate face următoarele precizări:
Modificarea adusă de O.u.G. nr. 93/2008 vizează plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap, precum şi de către persoanele care realizează programe de calculator. Trebuie precizat însă că, şi înainte de O.u.G. nr. 93/2008, aceste categorii de salariaţi plăteau contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar nu la venitul salarial realizat, ci la salariul minim brut pe ţară. Acest fapt era posibil pentru că prevederea din Legea nr. 95/2006, respectiv art. 257 alin. (2) lit. a), care reglementa plata contribuţiei pentru salariaţi, făcea trimitere numai la venitul salarial impozabil şi având în vedere că aceste persoane realizau venituri salariale neimpozabile, nu se puteau reţine contribuţii pentru aceste venituri, dar în acelaşi timp aceşti salariaţi nu făceau parte din categoriile de persoane scutite de plata contribuţiei. Această situaţie conducea la crearea unei discriminări în raport cu celelalte categorii de asiguraţi salariaţi şi venea în contradicţie cu principiile care stau la baza funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, care presupun plata obligatorie a unei contribuţii, de către toate persoanele asigurate, în acelaşi mod, şi acordarea unui pachet de servicii de bază în mod nediscriminatoriu oricărui asigurat.
În aceste condiţii O.u.G. nr. 93/2008 a restabilit principiul solidarităţii pentru plata contribuţiilor acestor salariaţi, respectiv a reglementat acelaşi mod de plată a contribuţiei pentru toate categoriile de salariaţi, respectiv la veniturile salariale realizate, impozabile sau neimpozabile.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 93/2008 referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat un proiect de ordin în acest sens, proiect care este publicat pe pagina web a instituţiei, www.cnas.ro.